54580r13

Gmina Michałowice położona na Nizinie Mazowieckiej, w zachodniej części strefy podmiejskiej Warszawy, to 12 uroczych miejscowości. Granica, Komorów, Nowa Wieś, Michałowice, Michałowice- Wieś, Opacz – Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów i Suchy Las są położone w znakomitym otoczeniu przyrodniczo – krajobrazowym, wśród zieleni, ze znakomitym dojazdem do Warszawy oraz innych miast.  Dotarcie do centrum stolicy, w zależności od miejscowości, zajmuje od 15 do 30 minut.  Także bliskość tras wojewódzkich i południowej obwodnicy Warszawy oraz międzynarodowego lotniska Okęcie, to niewątpliwe atuty położenia gminy.

Gmina jest zamieszkiwana obecnie przez ponad 17 tys. osób, a jej powierzchnia wynosi 34,72 km2.

Corocznie wykonywanych jest  wiele inwestycji i modernizacji. Przybywają kolejne wyremontowane i przebudowane nawierzchnie drogowe, ronda , chodniki,  ścieżki rowerowe i  parkingi.  W dalszym ciągu rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa, jak również oświetleniowa. W ostatnich latach wybudowano nowoczesną siedzibę urzędu gminy, rozbudowano 3 szkoły, zmodernizowano dawny budynek urzędu. Wszystko dla wygody i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Wartości kulturowe  – Na terenie gminy znajduje się szereg zabytków stanowiących wartość kulturową Gminy Michałowice. Są to zarówno obiekty architektoniczne, jak i pomniki przyrody będące wspomnieniem dawnych założeń w tej dziedzinie.


 

pałac3 Zespół pałacowo – parkowy w Pęcicach  – w dolinie rzeki Utraty. Pałac został zbudowany w latach 1808 – 1809 na podstawie projektu architekta Fryderyka Alberta Lessela. Na attyce budynku, nad wejściem znajduje się napis: „Jam Dwór Polski. Co Walczy Mężnie i Strzeże Wiernie”. Aktualnie park z dworem stanowią własność prywatną.


 

wpr-michałowice-historia 4 - kościół św piotra i pawła w pęcicach -8196 Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła  – jest zlokalizowany w Pęcicach w sąsiedztwie zespołu pałacowo – parkowego. Został zbudowany w latach 1825 – 1832 według projektu Ch.P. Aignera. Obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny założony w pierwszej połowie XIX wieku.


 

 

 

wpr-michalowice-pozostale-9-zespol-parkowy-szpital-8126 Zespół dworsko – parkowy w Sołectwie Komorów,  przy ulicy Sanatoryjnej  – Z zespołu zachował się pałac, który stracił swoje oblicze po „modernizacji” przeprowadzonej po 1945 roku. Przetrwał także mały obszar parku z urozmaiconym drzewostanem złożonym z jaworów, jesionów, kasztanowców i klonów.


 

 

 

wpr-michałowice-przyroda 6 - aleja starych lip w komorowie -7956 wpr-michałowice-przyroda 6 - aleja starych lip w komorowie -7946 Aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie oraz Aleja Starych Lip w sołectwie Komorów  – stanowią pomniki przyrody.  Wzdłuż alei Marii Dąbrowskiej usytuowanych jest 125 lip drobnolistnych i 20 kasztanowców.  Ogółem na terenie gminy uznano 305 drzew za pomniki przyrody.

Osiedle Komorów ze względu na oryginalny układ urbanistyczny i istniejące domy z okresu międzywojennego jest objęte ochroną konserwatorską. Do obiektów podlegających ochronie konserwatora zabytków w Komorowie zaliczono: Dworki, wille, rezydencje przy ulicach:Akacjowej, Bankowej, Leszczynowej, Lipowej, Klonowej i wiele innych.


 

 

wpr-michałowice-pozostałe - biblioteka md kraszewskiego 2 -7829 Biblioteka w Komorowie – Literacki duch Marii Dąbrowskiej  – Placówka z bogatą tradycja. Mieści się w domu letniskowym pisarki Marii Dąbrowskiej, która w testamencie przekazała go na bibliotekę. W siedzibie przy ul. Kraszewskiego można zwiedzać pokój pisarki, jej ulubione pomieszczenie, w którym znajdują się pamiątki po niej.


 

 

 

wpr-michalowice-historia-mauzoleum-w-pecicach-6991 Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej  – z IV Oddziału Ochota, którzy oddali życie podczas wycofywania się z Powstania Warszawskiego. Rankiem, 2 sierpnia 1944 r. Powstańcy stoczyli w Pęcicach z przeważającymi siłami niemieckimi krwawy bój, w którym poległo 31 Polaków, sześćdziesięciu pojmanych jeńców Niemcy wymordowali. Pomnik w Pęcicach jest unikalnym miejscem wśród polskich nekropolii, bowiem ofiary spoczywają w tym samym miejscu, w którym poległy.


 

 

Pomnik Lotników Polskich i Rumuńskich w Michałowicach  – pomnik ustawiony został w miejscu rozbicia się w 1936 r. polskiego samolotu bombowego PZL.30BII „Żubr”. Pomnik – rodzaj przydrożnej kapliczki w formie krzyża – wykonali uczniowie Liceum Przemysłowego im. Króla Karola w Bukareszcie, niebanalną formę czerpiąc z rumuńskiej sztuki ludowej.


 

 

 

wpr-michalowice-przyroda-7-las-w-komorowie-8080 wpr-michałowice-8110 obiekt obok ogródków działkowychWartości przyrodnicze  – Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Michałowice mają ponadlokalne znaczenie. Z jednej strony coraz więcej osób wybiera gminę jako miejsce do zamieszkania wśród rozległych terenów zielonych, z drugiej zaś gmina, dzięki swojemu położeniu oraz bogactwu przyrody, pełni funkcję „zielonych płuc” Warszawy.

Do obszarów o największych walorach przyrodniczych w gminie należy zaliczyć pół naturalne łąki w dolinach Zimnej Wody, Raszynki i Utraty, łącznie z mniej lub bardziej przekształconymi odcinkami rzek, a także utworzonymi na nich dużymi zespołami stawów rybnych. Kolejnym, bardzo cennym walorem środowiska przyrodniczego są dwa stosunkowo duże kompleksy leśne na południu gminy: uroczysko Chlebów (po wschodniej stronie Utraty) oraz przyległą część uroczyska Popówek.


 

oswiata wpr-michałowice-partnerzy 3 -szkoła i przedszkole im mikołaja kopernika -7937 Oświata  – Na terenie gminy Michałowice funkcjonują

3 szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Michałowicach
  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi  

3 gimnazja:

  • Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
  • Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach
  • Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

1 liceum ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiejktóre  zlokalizowane jest  w Komorowie. oraz 2 gminne przedszkola, w Michałowicach i Nowej Wsi.  Dodatkowo tego na terenie gminy znajduje się 17 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz 9 żłobków i klubów dziecięcych.  Ogółem do  publicznych placówek oświatowych uczęszcza ponad 2500 wychowanków. We wszystkich jednostkach gminnych zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc do nauki, ale także o sferę ruchu. Przedszkola gminne posiadają nowoczesne place zabaw, zaś każda szkoła wyposażona jest w bardzo dobre obiekty sportowe – przestronne hale z zapleczem oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boiska, czy zimą,  jedna  z placówek – lodowisko.


 

kultura mariusz-marcysiak-gwiazdo-swiec-koledo-lec-ug-michalowice-02-02-2016-3_2w_1600_smallKultura  – Pobudzenie życia kulturalnego, możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu to tylko niektóre z przesłanek wpływających na inicjatywy organizacji licznych imprez kulturalnych w Gminie Michałowice. Wiele z nich stanowią wydarzenia, które organizowane są corocznie i które wpisały się na stałe w lokalny kalendarz imprez. Organizowany każdego roku festyn Dni Gminy Michałowice i Gminne Dożynki. nie tylko urozmaicają wolny czas mieszkańców Gminy, ale przede wszystkim budują zręby wspólnoty lokalnej i integrują różne środowiska. Ponad to w sali multimedialnej urzędu odbywają się koncerty, spotkania muzyczne, kabaretowe i występy teatralne uznanych wykonawców.  Miłośnicy muzyki poważnej mają możliwość uczestnictwa w organizowanym na najwyższym poziomie i przy udziale znakomitych wykonawców cyklu koncertów pod nazwą „Muzyczny Maj”, odbywającym się w michałowickim kościele. Wielka waga przywiązywana jest także do uroczystości patriotycznych, którym nadaje się szczególną oprawę. Tradycją stał się „Rajd Po Kamienistej Drodze”, upamiętniający bitwę stoczoną przez powstańców  z warszawskiej Ochoty w Pęcicach, w dniu 2 sierpnia 1944 roku.  W rajdzie biorą udział Powstańcy Warszawscy, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Michałowie, w tym dzieci i młodzież. W październiku ponownie wszyscy spotykają się pod Pomnikiem-Mauzoleum w Pęcicach – tym razem przy większym udziale młodzieży szkolnej, która, w zorganizowanych grupach, przybywa na miejsce po długim marszu. Podobnie uroczysty charakter mają obchody Święta Niepodległości, które organizowane są w wielu miejscowościach. Swoje miejsce na mapie kultury mają także dwie biblioteki gminne – w Komorowie oraz  Michałowicach z filią biblioteki w Nowej Wsi. Dzięki nim mieszkańcy mogą korzystać z bardzo bogatej oferty zbiorów księgarskich.  W bibliotekach, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, utworzone zostały  stanowiska komputerowe, z których bezpłatnie mogą korzystać mieszkańcy.  Oprócz dostępu do internetu zapewnioną  mają także pomoc w podstawowej obsłudze komputera.


 

wpr-michałowice-partnerzy - stadnina -7880 wpr-michałowice-partnerzy 1 - zso im md w komorowie-7788 wpr-michałowice-8245 plac zabaw obok szkoły w michałowicach wpr-michałowice-8242 plac zabaw obok szkoły w michałowicach

Sport i rekreacja  – Coraz większe środki finansowe inwestowane są w sferę wypoczynku i rekreacji. Są już tego efekty. W ostatnich latach oddano do użytku place zabaw, boisko Orlik 2012 w Sokołowie oraz 4 nowoczesne strefy rekreacji, dwie w Komorowie,  Michałowicach i Regułach. Mieszkańcy mają udostępniane kompleksy sportowe znajdujące się przy wszystkich szkołach. Na terenie Michałowic w okresie zimowym można korzystać z zadaszonego lodowiska, zaś w Komorowie z prywatnych kortów tenisowych, a w Granicy i Pęcicach – prywatnej jazdy konnej. Corocznie przybywają kolejne odcinki ścieżek rowerowych. Orlik 2012 składa się z boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego , które jest przystosowane do takich dyscyplin sportowych jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz  badminton czy tenis.   Całość jest oświetlona, ogrodzona i monitorowana. Strefy rekreacji powstały w ramach programu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji ”, wspieranego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Strefy rekreacji są wyposażone w nowoczesne place zabaw dla najmłodszych, skateparki lub wielofunkcyjne boiska dla nieco starszych, wreszcie strefy do wytchnienia na ławeczce, czy przy fontannie. W 2015 r. w ramach projektu Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” przygotowano propozycje dla osób lubiących aktywnie spędzać czas. Powstała wypożyczalnia rowerów oraz opracowano ścieżki dydaktyczne – jedną o tematyce historyczno-kulturowej, a drugą – przyrodniczej. 

 

teraz_polska_laureat

 

Gmina Michałowice jest wyróżniona prestiżowym godłem Teraz Polska.