Naturalną zieloną granicą gminy Michałowice są lasy mieszane z dominacją sosen, świerków i dębów. Turyści chętnie korzystają ze szlaków, który wytyczono z uwzględnieniem najciekawszych krajobrazowo miejsc w tych zielonych zakątkach. Przez cały rok można spotkać ram miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i nordic walkingu, zaś zimą – narciarstwa biegowego.

Address