Inwestycje

Inwestycje

Ostatni miesiąc 2015 roku przyniósł kilka rozstrzygnięć postępowań przetargowych na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych. I tak mieszkańcy Opaczy – Kolonii doczekają się przebudowy ul. Ryżowej, zaś mieszkańcy Granicy – ulicy Warszawskiej. W Komorowie zostaną przebudowane ulice Klonowa i Lipowa, w Nowej Wsi – Łąkowa.

Ulica Ryżowa w Opaczy-Kolonii jest ważną arterią komunikacyjną z Warszawą oraz pozostałą częścią gminy (m.in. szkołą, biblioteką, przedszkolem, pocztą). W harmonogramie prac przewidziano wykonanie 4.140 m2 nowej nawierzchni asfaltowej, ponad 1300 m krawężników oraz 322 metrów kanalizacji deszczowej. Prace warte 1 170 960,00 zł mają zakończyć się pod koniec czerwca 2016 roku, ich wykonawcą będzie firma „FAL-BRUK” sp, z o.o. spółka komandytowa z Warszawy.

Przebudowy doczeka się również ulica Warszawska w Granicy. W pierwszym etapie na północnej stronie ulicy pojawi się nawierzchnia z kostki betonowej na długości ponad 800 metrów oraz odwodnienie. Zgodnie z umową prace o wartości 837 385,39 zł mają zakończyć się latem przyszłego roku, ich wykonawcą będzie Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” Warszawa.

Kolejną drogową inwestycją w gminie będzie przebudowa dwóch komorowskich ulic – Klonowej i Lipowej. Ulice zostaną poddane wymianie nawierzchni (ponad 4100 metrów kwadratowych nowej kostki betonowej), odwodnieniu (ponad 500 metrów rurociągów) i odnowieniu pobocza (łącznie 2518 metrów kwadratowych powierzchni). Na obu ulicach pojawi się także oznakowanie poziome. Całość prac ma się zakończyć w połowie roku. Inwestycja warta 873 300,00 zł ma zostać zakończona w końcu czerwca 2016 roku, a przeprowadzi ją „FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k. Warszawa.

Zmiany czekają także mieszkańców i użytkowników ul. Łąkowej w Nowej Wsi. Ulica przebiega wzdłuż zabudowy jednorodzinnej i torów kolei WKD. Obecnie nawierzchnia jest w wyeksploatowana, ponadto brakuje w niej kanalizacji deszczowej. Na całości przebudowanej jezdni (długość 560 mb) zostanie położona betonowa kostka brukowa. W planach przewidziano także odwodnienie ulicy oraz przygotowanie utwardzonego pobocza. Według harmonogramu prac cała inwestycja zakończy się w końcu maja 2016 roku. Wykonawcą inwestycji o wartości 424 397,91 zł jest firma ROKOM Sp. z o.o. z Warszawy.